QUÈ ÉS EL PROGRAMA SEFED?


El Programa SEFED (Simulació d'Empreses amb Finalitats Educatives) és un projecte de Formació Ocupacional que té com a finalitat la formació d'administratius/-ves polivalents mitjançant la metodologia de la simulació d'empreses, en un centre que funciona com una empresa real i on els alumnes actuen com a treballadors, passant per tots els llocs de treball dels departaments de recepció, comptabilitat-laboral i comercial. La simulació es complementa amb classes d'anglès i català comercial, ofimàtica mitjançant l'autoaprenentatge i la formació en línia de contingut relacionat.

El Programa SEFED (Simulación de Empresas con Finalidades Educativas) es un proyecto de Formación Ocupacional que tiene como finalidad la formación de administrativos/-vas polivalentes mediante la metodología de la simulación de empresas, en un centro que funciona como una empresa real y donde los alumnos actúan como trabajadores, pasando por todos los puestos de trabajo de los departamentos de recepción, contabilidad-laboral y comercial. La simulación se complementa con clases de inglés y catalán comercial, informática mediante el autoaprendizaje y formación en línea de contenido relacionado.


The SEFED Program is a project of Occupational Formation which purpose is the training of pupils to be polyvalent administrative officers by using the methodology of the simulation of companies, in a center that works as a real company and where the pupils act as workers, occupying the diverse working places in the reception, labour-accounting and commercial department. This formation is complemented with commercial English and Catalan lessons, IT auto-training and formation on-line of related content.